Ogólne zalety powietrznych pomp ciepła:

 - Najniższy koszt realizacji inwestycji na bazie pompy ciepła - przewaga nad pompami gruntowymi jest znaczna, na tyle, że różnicy tej nie zniweluje nawet kilkunastoletnie użytkowanie najefektywniejszej nawet gruntówki.

 

 - Stabilność źródła ciepła - nie ma ryzyka nieprawidłowo wykonanych odwiertów oraz wady zużycia dolnego źródła jakie ma miejsce przy gruntówkach.

 

 - Najkrótszy czas realizacji inwestycji - nawet 1 dzień wystarczy na montaż powietrznej pompy ciepła w podpięciem jej do istniejącej kotłowni.

 

 - Możliwość współpracy z dowolnym systemem ogrzewania - nie trzeba rezygnować z istnejącego kotła czy kolektorów słonecznych.

 

 - Wyeliminowanie prac związanych z odwiertami i studniami - istotna przewaga nad pompami gruntowymi, przy których do kosztów inwestycji należy doliczyć dewastację terenu związaną z tymi pracami, większość oferentów pomija ten fakt.

 

 - Możliwość szybkiej adaptacji istniejącej instalacji ogrzewania - w wiekszości przypadków nie trzeba ingerować w istniejące grzejniki i resztę instalacji.

 

 - Najłatwiejszy sposób adaptacji instalacji na potrzeby chłodzenia - chłodzenie realizowane przez klasyczny klimatyzator obsługiwany przez ten sam agregat zewnętrzny, najbardziej wydajny i inteligentny system chłodzenia