Wydajność powietrznych pomp ciepła

Jak pompa ciepła sprawdza się przy niskich temperaturach? Poniższy wykres przedstawia zależność temperatury zewnętrznej i temperatury wody produkowanej przez urządzenie. Jak widać agregat Zubadan zapewnia do -50C wodę o temperaturze 600C a nawet poniżej -250C aż 470C. Dzięki temu można wykorzystywać ten agregat do ogrzewania jak i do wytwarzania ciepłej wody użytkowej do kąpieli bez konieczności wspomagania jego pracy grzałkami elektrycznymi.

Wykres również przedstawia zależność temperatury zewnętrznej i temperatury wody produkowanej przez urządzenie Power Inverter. Jak widać urządzenie do temperatury zewnętrznej -150C Celsjusza produkuje wodę o temperaturze 450C. Agregat w skrajnie niskich temperaturach (poniżej -150C) może wymagać  wspomagania jego pracy za pomocą grzałki elektrycznej celem podniesienia temperatury ciepłej wody użytkowej.


AGREGAT ZUBADAN UTRZYMUJE WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ

Dzięki unikatowej technologii zastosowanej w agregacie ZubaDan urządzenie utrzymuje stałą wydajność grzewczą do temperatury -150C Celsjusza i aż 80% przy temperaturze -250C. Dzięki takim osiągom urządzenie Mitsubishi Electric Zubadan jest najwydajniejszym agregatem dostępnym na rynku.


AGREGAT POWER INVERTER UTRZYMUJE WYSOKIE COP

Agregat typu Power Inverter wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej traci wydajność  grzewczą do 60% wartości nominalnej przy -200C.