Zmniejsz opłaty za ogrzewanie

Powietrzna pompa ciepła działa wykorzystując energię elektryczną do realizacji obiegu termodynamicznego, dzięki czemu koszt wytworzenia tej energii jest ponad 3 razy niższy niż przy zastosowaniu grzałki elektrycznej. Większość energii wytworzonej przez pompę jest odzyskana z powietrza atmosferycznego a tylko ok. 30% jest pobieranej z sieci. Obecnie produkowane pompy ciepła skutecznie odzyskują energię z powietrza o temperaturze nawet poniżej -300C.

Należy przede wszystkim pamiętać że średnia temperatura dla obszaru Polski w zimie w zależności od obszaru waha się od 00C do -60C, co umożliwia powietrznym pompom ciepła pracę ze średniorocznym współczynnikiem wydajności COP = 3,4.

Zamontowanie powietrznej pompy ciepła w domu pozwala znacznie zredukować koszty ogrzewania, ponieważ tylko ok 25-35% potrzebnej energii pochodzi z sieci energetycznej. Aż 65-75% energii to darmowe ciepło z powietrza.

Niezależnie od systemu ogrzewania każdy budynek rocznie potrzebuję tą samą liczbę kilowatogodzin energii. Wystarczy zatem przeanalizować jednostkowy koszt kilowatogodziny dla różnych systemów aby móc oszacować roczne koszty ogrzewania.