Artykuły prasowe

Firma SunDay w związku z wieloletnią działalnością w branży związanej z pompami ciepła prowadzi ciągłe działania mające na celu popularyzację tej ekologicznej technologii. Jako lokalny lider w dystrybucji pomp ciepła Mitsubishi Electric mieliśmy w tym czasie okazję zaprezentować się na łamach czasopism popularnych oraz branżowych. Dzięki prowadzonym działaniom promocyjnym, nasza marka kojarzona jest z najwyższą jakością. Poniżej prezentujemy dwa artykuły opisujące oferowane przez nas produkty, które umieszczono na serwisach internetowych o zasięgu ogólnopolskim:

Artykuł w serwisie Chłodnictwo i klimatyzacja:
http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/index.php/artykuly/111-wydanie-92008/813-pompy-ciepla-mitsubishi-electric.html

W artykule znalazł się wyczerpujący opis urządzeń firmy Mitsubishi Electric, podzielonych na układy typu powietrze-powietrze oraz powietrze-woda. Podkreślono świetną wydajność pomp ciepła przy niskich temperaturach oraz wydajność energetyczną, a tym samym oszczędność uzyskaną przy ich stosowaniu.

Artykuł w serwisie System Ogrzewania:
http://www.systemogrzewania.pl/zubadan.html

Artykuł zawiera obszerną recenzję pomp ciepła typu Zubadan, oferowanych przez Mitsubishi Electric. Autorzy dokonali prezentacji parametrów technicznych jednostki, dokonali prezentacji przykładowych cen instalacji a także wskazali na zalety ogrzewania opartego na technologii nadmuchowej. Nie zabrakło również informacji o nowoczesnym czynniku chłodniczym R410A, który stosowany jest w najnowszych technologicznie sprężarkach. Pozwala on na sprawną pracę układu nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -25°C.

Strony WWW Łódź