Zmniejsz opłaty za ogrzewanie

Powietrzna pompa ciepła działa wykorzystując energię elektryczną do realizacji obiegu termodynamicznego, dzięki czemu koszt wytworzenia tej energii jest ponad 3 razy niższy niż przy zastosowaniu grzałki elektrycznej. Większość energii wytworzonej przez pompę jest odzyskana z powietrza atmosferycznego a tylko ok. 30% jest pobieranej z sieci. Obecnie produkowane pompy ciepła skutecznie odzyskują energię z powietrza o temperaturze nawet poniżej -300C.

opis

Należy przede wszystkim pamiętać że średnia temperatura dla obszaru Polski w zimie w zależności od obszaru waha się od 00C do -60C, co umożliwia powietrznym pompom ciepła pracę ze średniorocznym współczynnikiem wydajności      COP = 3,4.

Zamontowanie powietrznej pompy ciepła w domu pozwala znacznie zredukować koszty ogrzewania, ponieważ tylko ok 25-35% potrzebnej energii pochodzi z sieci energetycznej. Aż 65-75% energii to darmowe ciepło z powietrza.

Niezależnie od systemu ogrzewania każdy budynek rocznie potrzebuję tą samą liczbę kilowatogodzin energii. Wystarczy zatem przeanalizować jednostkowy koszt kilowatogodziny dla różnych systemów aby móc oszacować roczne koszty ogrzewania.

 

 

Strony WWW Łódź